Onze oplossingen

Het is niet eenvoudig maar wel uiterst belangrijk dat u een verwarmingsketel plaatst die is aangepast aan uw woning en haar bewoners. Deze keuze bepaalt immers niet alleen de aankoopprijs, maar ook het verbruik en het comfort in uw woning.

Wij maken gebruik van condensatieketels, dit zijn zeer efficiënte verwarmingssystemen die buiten de traditionele verbranding warmte recupereren uit de condensatie van de verbrandingsgassen. Warmte hergebruiken betekent dat de installatie minder energie moet opwekken waardoor u dus heel wat geld uitspaart. Condensatietoestellen zijn ook beter voor het milieu: de uitstoot van CO (koolstofmonoxide) en NOx (stikstofoxide) is tot tien keer kleiner dan bij klassieke cv-ketels.

Verwarming op maat

Verwarming op maat

Meestal wordt de grootte van een verwarmingsketel berekend met een aantal vuistregels of via een beperkte berekening. Cozie hecht veel belang aan een correcte dimensionering en maakt hiervoor gebruik van een rekenmodel dat ontwikkeld werd door VITO en Energyville.

Dit rekenmodel stelt ons in staat om vanop afstand uw woning en de energie-impact van de gebruikers in kaart te brengen en op basis daarvan het benodigde vermogen van de CV-ketel te berekenen.

VITO staat voor de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Wanneer CV-ketel vervangen?

Een verwarmingsketel vervangen vergt een aanzienlijke investering, maar wachten tot uw ketel het laat afweten is meestal niet de beste keuze. Condensatieketels van de nieuwe generatie verbruiken immers veel minder energie waardoor u snel uw investering kan terugverdienen.

Indien uw ketel tussen 10 – 15 jaar oud is, dan is het interessant om deze te vervangen. U bespaart hierdoor heel wat op uw energiefactuur en u levert een bijdrage aan een beter milieu.

Prijs nieuwe CV-ketel?

Voor een eengezinswoning met een gemiddelde woonoppervlakte tussen 100 en 200 vierkante meter moet u denken aan een bedrag tussen 4000 en 8000 euro voor een installatie op gas. Een verwarming op mazout is iets duurder. De prijzen starten hier vanaf 7000 euro. 

(Bij de aanschaf van een nieuwe CV-ketel dient u buiten de aankoopprijs zeker de verbruiks- en onderhoudskosten mee in rekening te brengen.)

Ontdek de diensten van Cozie